Elektrisch rijden  -  Elektrisch vervoer
"Elektrisch van huis naar school", "Elektrisch van huis naar werk" zo luiden de nieuwe slagzinnen van Promotie Elektrisch Vervoer Nederland. Met deze nieuwe campagnes wil Promotie Elektrisch Vervoer Nederland het elektrisch rijden in de binnen en randstad onder de aandacht brengen, te beginnen met lerend Nederland.


Rotterdam gaat voor met voorlichtingscentrum elektrisch vervoer
Het voorlichtingscentrum is begin september geopend.
Bedrijven en particulieren kunnen een proefrit maken en informatie ontvangen. Het is een voorlichtings en zeker ook een belevingscentrum voor elektrisch vervoer.
Het voorlichtingscentrum in Rotterdam gaat nu ook informatie geven over laadpalen.
Ambassadeur van het project Alexandra van Huffelen, wethouder bij de gemeente Rotterdam: “Rotterdam werkt samen met vele partijen aan een groene, schone, en gezonde stad en dit centrum past uitstekend in deze aanpak".
Meer over een elektrisch vervoer centrum in Rotterdam ....

Tempo-Team start met elektrisch vervoer
Met het in ontvangst nemen van de eerste elektrische auto’s van Citron, is Tempo-Team gestart met de invoering van milieubewust transport.
Erik de Jong, Directeur Innovatie en Ontwikkeling bij Tempo-Team nam hiervoor de sleutels in ontvangt van Fred Romijn, Directeur Bussines Sales van Citron en
Martijn Versteegen van LeasePlan. Naast de Citron C-Zero, is ook gestart met de e-C1 van ECE, waarbij ProLease de auto levert. De uiteindelijke doelstelling is om in alle steden waar Tempo-Team aanwezig is, de vestiging te voorzien van een elektrische auto. “Omdat we in zo veel steden met name lokaal vervoer hebben, zijn we zeer gemotiveerd om dit te gaan realiseren. Elektrisch vervoer heeft de toekomst en is in opkomst, maar de ontwikkeling gaat nog te langzaam. Het is nu vooral een kwestie van doen”, als dus De Jong.
Bron: tempo-team

Friese ondernemers bundelen krachten rond elektrisch Rijden
Elektrisch rijden in bedrijf is een initiatief van een aantal Friese ondernemingen die elektrisch vervoer aanbieden.
Zij zijn bekend met en hebben vertrouwen in de mogelijkheden die elektrisch vervoer biedt. Door samen kennis te delen en gezamelijk te werken aan marketing en promotie willen we elektrisch vervoer concreet maken voor iedereen.
 

Winnaar Scriptieprijs E-mobiliteit

Top


Joris Luijendijk en Wubbo Ockels reiken grootste scriptieprijs van Nederland uit
Winnaar Scriptieprijs E-mobiliteit krijgt € 10.000,- en weekend Tesla

Op vrijdag 11 november, 11-11-11, vindt voor de 3e keer de Dag van de Duurzaamheid plaats; het grootste duurzaamheidsevenement ooit in Nederland. Om 12.30 uur maken Joris Luijendijk en Wubbo Ockels de winnaar bekend van de E-mobiliteitsscriptieprijs tijdens een symposium over duurzaamheid op de HAN in Arnhem. De winnaar krijgt 10.000 euro en een weekendlang de Tesla Roadster, een elektrische supersportwagen, in gebruik.
De prijs beloont de universitaire- of HBO scriptie die de kennis van elektrisch vervoer het meest vooruit helpt.

Vorig jaar bedacht NRC journalist Joris Luyendijk de E-mobiliteit scriptieprijs om de kennis van elektrisch vervoer in Nederland te vergroten. Voor de inzendingen zijn alle invalshoeken denkbaar, van technisch tot historisch en van juridisch tot sociologisch. Het geldbedrag is bij elkaar gebracht door een groep betrokken burgers. De winnaar ontvangt 10.000 euro. Het is daarmee de grootste scriptieprijs van Nederland.

De winnaar mag een weekend rijden in een Tesla Roadster, aangeboden door Eclectic. De Tesla is een 100% elektrische auto die volledig cradle-to-cradle geproduceerd is. De auto is voor meer dan 99% recyclebaar: alleen van de accu blijft 5% inert materiaal over, de rest van het materiaal wordt volledig hergebruikt.

De jury selecteerde vier genomineerden uit het totaal van 17 inzendingen van studenten van de HAN, TU Delft, RUG, TU/e, TUD, KU Leuven, VU Amsterdam, WUR en TiasNimbos. De genomineerden zijn Swagat Chopra (draadloos opladen, TUD), Long Lam (gezondheid batterijen beter inschatten, TUD), Bram Sleegers (slim de range van je elektrische auto voorspellen, TU/e) en Wouter van Stralen (met een overall strategie voor de invoering van elektrisch rijden, TUD). De jury is onder de indruk van de hoge kwaliteit van alle inzendingen die een mix laat zien van technische oplossingen op micro, meso en macro-niveau.

Op de Dag van de Duurzaamheid organiseren bedrijven, overheden, instellingen en particulieren duizenden duurzame activiteiten. Meer dan 100.000 mensen doen met de Dag van de Duurzaamheid mee. Zij laten hiermee zien dat het tijd is het heft in eigen hand te nemen om met een grote maatschappelijke beweging samen een duurzame wereld te creëren. www.dagvandeduurzaamheid.nl

De Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van Urgenda, dé actie-organisatie voor innovatie en duurzaamheid. Urgenda heeft als doel Nederland sneller duurzaam te maken, met een duidelijke agenda die door zeker 2 miljoen mensen in Nederland wordt gesteund. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda en nr. 1 in de Trouw Duurzame Top 100: “De Dag van de Duurzaamheid belooft weer een geweldig succes te worden. Nu ‘Den Haag’ het laat afweten, gaan mensen meer dan ooit tevoren zelf aan de slag met duurzaamheid. Dat is niet alleen hard nodig, de urgentie is hoog, maar het is ook leuk, inspirerend, makkelijk en concreet. Bovendien kun je er vaak geld mee besparen. Door op één dag al die dynamiek en daadkracht te laten zien, komt het omslagpunt naar een duurzame samenleving snel dichterbij.”
 

 
Platvorm Elektrisch Vervoer en Elektrisch Vervoer Nederland

Top


Promotie Elektrisch Vervoer Nederland, afgekort PEVN, gaat samenwerken met Platvorm Elektrisch Vervoer.
Vanuit de samenwerking kunnen wij de krachten bundelen. Vele armen maken immers licht werk.
Promotie Elektrisch Vervoer Nederland promoot het gebruik van elektrisch vervoer in de binnen en randstad. Dit doen wij via promotionele activiteiten. Onze doelstelling is om Nederland bewust te maken van de voordelen van elektrisch vervoer, zodat steeds meer mensen in de binnen en randstad elektrisch gaan rijden of varen. PEVN probeert een aantal commerciële bedrijven die elektrisch vervoer verkopen naar de burger, gemeente en overige bedrijven toe te brengen. Promotie Elektrisch Vervoer Nederland is te vinden op de volgende koppeling. Bron: pevn.nl

CO2 & Geluidshinder
Elektrisch rijden is schoon; in tegenstelling tot conventionele auto's kennen elektrische auto's zelf geen uitstoot van CO2. Uiteraard stoten de elektriciteitscentrales die de elektriciteit voor deze auto's leveren, wel broeikasgassen uit.

Elektrisch autorijden is een feit.
Het bereik van elektrisch rijden is momenteel zo'n 400 km.
Elektrisch vervoer in de grote steden draagt bij aan schonere lucht.
Na een draai aan de sleutel in het contact blijft het stil. Je rijdt weg, snel en geruisloos doorkruis je de straten. Comfortabel en schoon, voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Jij produceert namelijk geen lawaai en vieze uitlaatgassen.
 

 
Veel potentieel voor elektrische auto

Top


In de tweede helft van deze eeuw kan naar verwachting 90% van de kilometers in elektrische personenauto’s en andere lichte voertuigen worden gereden. Dat hoeft niet duurder te zijn dan rijden in conventionele auto’s. Voor zware vrachtwagens is elektrisch rijden geen voor de hand liggende optie. De elektrische auto kan op de lange termijn een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgasemissies (80 à 90%) en geluidhinder. Dat blijkt uit het rapport Elektrisch autorijden van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat vandaag verschijnt.

Terugdringen van CO2
Elektrisch rijden is schoon; in tegenstelling tot conventionele auto's kennen elektrische auto's zelf geen uitstoot van CO2. Uiteraard stoten de elektriciteitscentrales die de elektriciteit voor deze auto’s leveren, wel broeikasgassen uit. Er is inmiddels een breed scala aan technieken om elektriciteit schoner te produceren, denk aan windenergie. Windenergie kent echter een wisselend aanbod. Over het algemeen is het aanbod daarvan ’s nachts groter dan de vraag. Auto’s kunnen juist goed ’s nachts worden opgeladen. Daarmee kan geproduceerde elektriciteit efficiënter worden benut.

Minder geluidhinder
Een bijkomend voordeel van elektrisch rijden is dat de geluidhinder in de stad verder afneemt, vooral bij het accelereren. Dat geldt helemaal als ook brommers en scooters overgaan op elektrisch rijden. Bijna een vijfde van de stadsbewoners heeft nu veel hinder van geluidoverlast door brommers.

Beperkingen en oplossingen
Op de korte termijn zijn er beperkingen voor het invoeren van de elektrische auto: de nog dure accu, de beperkte actieradius van elektrische auto’s, de toegankelijkheid van oplaadpunten en de tijdsduur van het opladen. Deze beperkingen verminderen het gebruiksgemak van de elektrische auto. Er zijn echter mogelijkheden om dit te verbeteren. Een alternatief dat al op korte termijn commercieel beschikbaar zal zijn, is de plug-in (stekker)hybride. Daarmee kan bijvoorbeeld 50 kilometer elektrisch worden gereden, waarna overgeschakeld wordt op conventionele brandstoffen. Op deze manier wordt een CO2-emissiereductie van meer dan 50% bereikt. Door het dubbele aandrijfsysteem is de plug-in hybride auto echter relatief duur.

Andere alternatieven om het gebruiksgemak te vergroten, zijn een systeem voor snelladen onderweg - bedrijven en onderzoekers streven naar oplaadtijden van 5 à 10 minuten - bij oplaadstations, of accuwisselstations, waar men binnen enkele minuten het lege accupakket vervangt door een opgeladen pakket. Het gaat om grote accu’s van een paar honderd kilo.
De omwisseling vergt standaardisatie en beperkt de mogelijkheden voor de autofabrikant om de accu op een zodanige wijze in te bouwen dat het de gebruiker zo min mogelijk ruimte kost.
Bron: http://www.pbl.nl/nl/nieuws/persberichten/2009/20090223-Veel-potentieel-voor-elektrische-auto.html
 

 

Wordt elektrisch autorijden realiteit?

Top


Elektrisch auto rijden en dus zonder uitstoot van fijnstof en CO2 is mogelijk.
Goed voor het milieu?
Autorijden zal niet gauw goed zijn voor het milieu. Maar minder schadelijk is elektrisch autorijden zeker! Groene stroom, opgewekt via zonnepanelen, windmolens of getijden-centrales kent geen CO2 uitstoot. Bij het gebruik door een elektrische auto wordt geen fijnstof in de lucht gebracht. En de accu’s bevatten geen gif of zware metalen.
 

 

'Huurboten moeten elektrisch varen’

Top


Leeuwarden - De Friese vloot van ongeveer duizend huur-motorjachten moet zo snel mogelijk ‘omgemotord’ worden van diesel- op elektromotoren. Dat vindt coördinator Anton Wachter van het Kenniscentrum Jachtbouw en Lichte Constructies van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Het kenniscentrum heeft bij de provincie Fryslân een voorstel ingediend om voor de verhuurbedrijven een ombouwcampagne te faciliteren. Als er vanuit Gedeputeerde Staten een positieve reactie komt, wil Wachter nog dit jaar de eerste schepen ombouwen.
,,Er wordt ontzettend veel gevaren met huurjachten”, zegt Wachter. ,,In tien jaar maken ze samen zeker zes- tot zevenhonderdduizend kilometer. Wat zou het een diesel schelen als we al die kilometers elektrisch kunnen doen.”
Bron: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=37964
 

 

Top


Elektrisch aangedreven auto's bestaan al sinds het einde van de vorige eeuw. In de beginjaren waren ze een groot succes. Toen echter de auto met verbrandingsmotor steeds betrouwbaarder werd, verdween de elektroauto langzaam van het toneel. Dit kwam vooral door de lage rijprestaties en de beperkte actieradius. Toen in de tachtiger en negentiger jaren het milieu een belangrijk onderwerp werd, heeft men de elektroauto weer tot leven geroepen. Het grote voordeel van de elektroauto is namelijk het feit dat deze geen directe emissies veroorzaakt (de indirecte emissies worden later in dit document behandeld).
 

 

MAN voorspelt toekomst met electrische aandrijving.

Top


"Ooit zullen we allemaal electrisch rijden". Dat zei Raymond Gense, pas aangesteld als manager duurzame ontwikkeling bij Pon Holdings (onder andere eigenaar van MAN Truck & Bus in Vianen), bij de persintroductie van de MAN TGS/TGX, vorige week in Marknesse. Volledig electrisch rijden is nu technisch nog niet mogelijk, aldus Gense, vanwege de beperkte opslagcapaciteit van accu's. Maar de toekomst ligt hier wel, en dan zal het verkeer niet meer werken op brandstoffen maar op energie die duurzaam wordt gewonnen en in accu's of brandstofcellen is opgeslagen.
Bron: bedrijfsauto.com
 

In Israël doet Renault-Nissan goede zaken, daar heeft de regering interesse in het uitrollen van een netwerk van oplaadstations voor elektrische voertuigen. Naast laadstations zullen er ook batterij verwissel punten komen waar de autobatterijen in enkele minuten verwisselt kunnen worden zodat de autobestuurder niet hoeft te wachten op het opnieuw elektrisch opladen van de batterijen.

Elektrisch aangedreven auto's bestaan al sinds het einde van de vorige eeuw. In de beginjaren waren ze een groot succes. Toen echter de auto met verbrandingsmotor steeds betrouwbaarder werd, verdween de elektroauto langzaam van het toneel. Dit kwam vooral door de lage rijprestaties en de beperkte actieradius. Toen in de tachtiger en negentiger jaren het milieu een belangrijk onderwerp werd, heeft men de elektroauto weer tot leven geroepen. Het grote voordeel van de elektroauto is namelijk het feit dat deze geen directe emissies veroorzaakt.


Door zonnecel aangedreven elektrische scooter.
Rijden met de zon als bron een geweldig idee.

Wij zijn gespecialiseerd in elektrisch aangedreven voertuigen en wij denken dat de toekomst zich richting elektrisch vervoer zal gaan ontwikkelen.

Ze beginnen echt in volle scheepscontainers binnen te stromen. De intocht van de elektrische scooter is nu echt begonnen.

Elektrisch vervoer
De verontrustend snel toenemende luchtverontreiniging door het verkeer in en rond de steden in de vorm van microstof, dat vooral veroorzaakt wordt door dieselmotoren, maakt het onderzoek naar elektrische ombouwvoertuigen actueel.
 


 


 

010 webdesign